Může se Česká republika v rámci prosperity řadit k západním zemím?


Úvěrový rating je důležitý ukazatel pro investory. Zjednodušeně řečeno ukazuje, jak moc je daná země schopná splácet své půjčky. Čím je rating země vyšší, tím více je v očích věřitelů vnímána jako bezpečná. Ratingová agentura Moody’s nedávno zvýšila rating České republiky z dosavadní úrovně Aa3 na úroveň A1. Česká republika tak dosáhla nejlepšího hodnocení v celé své historii. Lepší hodnocení si Česká republika zasloužila díky zlepšujícím se rozpočtovým ukazatelům a vládním reformám, které podporují ekonomiku země. Prvotřídního hodnocení, jako má například Německo nebo Švýcarsko, však Česká republika stále nedosahuje. 

 muž a žena

Nízké mzdy a vyšší ceny

Podle jiných studií k prosperitě značně přispělo 30 let demokracie. V oblasti mezd je však Česká republika stále pozadu ve srovnání se západními zeměmi Evropy. Naše mzdy se pohybují v rozmezí 25 % – 40 % výše mezd vyplácených v sousedním Německu. Česko se navzdory pozitivním slovům premiéra Andreje Babiše stále řadí do chudší skupiny zemí Evropy. Do této skupiny patří většina zemí východní Evropy a Portugalsko.

 

Letošní studie jasně ukazují, že navzdory bohatnutí střední Evropy, pouze jedna šestina respondentů uvádí, že jim jejich současný příjem plně dostačuje. Příčinou nespokojenosti jsou rostoucí ceny, převážně ceny bydlení. Starosti lidem způsobuje postupná automatizace výrobních i administrativních činností a s tím je spojen strach ze ztráty zaměstnání a nadbytečnosti.

 

Pozitivním ukazatelem je míra chudoby. Česká republika má druhý nejnižší poměr chudoby v Evropě (3,8 %) a patří mezi země s relativně rovnoměrným rozdělením bohatství. To znamená, že z růstu prosperity země těží většina jejich obyvatel.

 grafy v počítači

Vyhlídky do budoucna

Ze studií vyplývá, že země střední a východní Evropy se sice pomalu, ale úspěšně přibližují západním zemím, ať už na poli politiky nebo ekonomiky. Tyto země, včetně České republiky, budou nadále čelit hrozbám narůstající chudoby nebo nerovnosti v příjmech. Podrobněji bude nutné řešit zdravotnictví a strukturu vzdělávání.

 

Už teď je jisté, že větším a mnohdy radikálním změnám se střední Evropa nevyhne. Nicméně za posledních 30 let urazila velký kus na cestě za prosperitou a je tak možné odhadovat i její úspěšný vývoj do budoucna, pokud nepoleví.

 Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup