Postoje – proč si je vytváříme a k čemu slouží

Co jsou postoje? Ve zkratce se jedná o něco více než názor – jde o to, jak se stavíme k nějaké skutečnosti, vyjadřují náš vztah k určité entitě.
Díky postojům lze celkem snadno předpovědět chování druhých – pokud je dostatečně vnímáme.
osoby v galerii
Postoje jsou tvořeny třemi základními složkami:
1)      Emoce
– mají určitý citový náboj, proto jsou pro nás tak důležité
2)      Chování
– každý postoj souvisí s určitým typem chování, protože se navzájem ovlivňují
3)      Fakta, informace
4)      – samozřejmě tento typ našeho uvažování nevzniká jen tak sám o sobě, je provázen určitými konkrétními informacemi a zážitky
Jak tedy takový postoj vzniká?
·         Nejčastěji na základě naší vlastní zkušenosti.
·         Další možnou příčinou je skutečnost, že posloucháme a vnímáme názory a postoje druhých lidí a přijímáme je za vlastní, pokud pro to máme dostatečné argumenty a pokud daným osobám z nějakého důvodu věříme.
Je možné změnit něčí zakotvený postoj k našemu přání? Ale ovšem, jen je potřeba si uvědomit několik základních faktů:
·         Je potřeba mít nějaké konkrétní sdělení vůči konkrétnímu publiku, znát jejich postoj vůči něčemu a vědět, kam ho chceme změnit.
·         Faktory, které mohou ovlivnit změnu názoru – resp. znaky, které je potřeba, aby daný řečník měl:
o   sebevědomí
o   atraktivita
o   prokazatelný úspěch – expert nebo odborník na nějakou konkrétní problematiku
o   sláva – např. celebrity mají veliký vliv na změnu názorů masy lidí
o   podobnost s populací, kterou chceme přesvědčit – nějaký společný znak
o   dobrý první dojem – je rozhodující o tom, jak bude situace dále vyvíjet
o   kvalita našeho sdělení – je potřeba mít určité důkazy, argumenty, fakta, logické závěry, které mohu publiku předložit.
spokojenost muže
V procesu celé této změny je dobré pamatovat na skutečnost, že pokud se nám nedaří přesvědčit druhého o tom, co je podle nás nejlepší a nedaří se to, nemůžeme na něj tlačit – tím bychom docílili pouze opačné reakce. Ideální je vyčkat a zkusit to příště znovu a s lepšími argumenty.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup